•  : ارتباط با مدیر سایت

  E_mail : masiha.josef@gmail.com 

  SMS : 3000 7227 000 245

  Yahoo : jjjj_hhhh20@yahoo.fr

   

   

  آکادمی مجازی زبان فرانسه _ شهر قــم

  Virtual Academy Bonjour

   

   

  ----------------------

   

  دعوت به همکاری

   

  به تعدادی زبان فرانسه دان خوب

    ساکن قم

   جهت عضویت در گروه علمی نیازمندیم